Seminar Mingguan INSPEM (34/2018) | INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
» BERITA » Seminar Mingguan INSPEM (34/2018)

Seminar Mingguan INSPEM (34/2018)

Dalam epistemologi Islam, 
pengetahuan kognitif dikelaskan
kepada tiga kategori utama:
metafizik, matematik dan sains alam.
Klasifikasi dalam epistemologi Islam
secara umum digambarkan oleh segi sains
intelek (al-'ulum al-'aqliyah) dan sains
yang ditransmisikan (al-'ulum al-naqliyah).
Sains yang ditransmisikan berasal dari Al-Qur'an.
Matematik dan sains alam dikelaskan di bawah sains
intelek. Dalam klasifikasi, logik mempunyai
peranan yang sama dalam pengetahuan intelektual
dan transmitted. Dalam bidang sains intelektual,
metafizik adalah destinasi muktamad bagi semua
cabang sains dalam klasifikasi. Dalam skema ini,
teknologi dirujuk sebagai keluaran teknikal
sains semulajadi asas.

Tarikh Input: 10/10/2018 | Kemaskini: 10/10/2018 | noorizzati

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769-6878
00-0000-0000
C1585841708