Program Penyelidikan | INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
» LABORATORI » Laboratori Kriptografi, Analisis dan Struktur » Program Penyelidikan

Program Penyelidikan

1. Kriptografi dan Teori Nombor Berkomputasi

Kriptografi bersama-sama dengan Teori Nombor Berkomputasi adalah satu bidang matematik yang pesat membangun dalam keselamatan maklumat. Penyelidikan mengelilingi idea matematik dan subjek itu ialah teori nombor, algebra geometri, teori chaos dan bidang-bidang lain yang berkaitan. Antara bidang penyelidikan meluas adalah untuk mencari algoritma kriptografi yang cekap terutamanya ujian, pemfaktoran integer besar, kriptografi berasaskan kekisi, kaedah penapis, eliptik keluk kriptografi masalah log diskret dan bidang-bidang lain yang berkaitan. Matlamat akhirnya adalah pembangunan, pembaikan dan pelaksanaan protokol kriptografi yang yang boleh menjadi standard untuk keselamatan komunikasi.

Kata Kunci: Kriptologi, Kriptografi, Kriptanalisis

2. Pemodelan Struktur Analisis dan Rangkaian Topologi

Pemodelan Struktur Analisis dan Rangkaian Topologi bertujuan untuk mengenal pasti dan merumuskan masalah rangkaian sebenar dan menentukan kaedah yang sesuai. Tambahan pula untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknik analisis dan mengkaji sifat-sifat matematik. Ia dianggap satu program antara disiplin dan memberi tumpuan kepada pendahuluan analisis masa depan dan rangkaian topologi

Kata Kunci: Model Pendekatan Analisis, Kaedah Rangkaian Topologi

 

 

 

Kemaskini:: 11/08/2020 [noorizzati]

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769-6878
00-0000-0000
SXDDAAV~