Direktori Penyelidik | INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
» LABORATORI » Laboratori Sains Berkomputasi dan Fizik Bermatematik » Direktori Penyelidik

Direktori Penyelidik

 

 

Program: Matematik Berkomputasi dan Komputasi Saintifik 

Dr. Siti Nur Iqmal Ibrahim 
Ketua Program
Penyelidik Bersekutu 
Bidang: Matematik Kewangan Berkomputasi 
Tel: +603 - 8946 6836 
Faks: +603 - 8946 6973 
Emel: iqmal@upm.edu.my

Google Scholar | Researchgate

Prof. Madya Dr. Norazak Senu
Ketua Laboratori
Bidang: Analisis Berangka
Tel: +603 - 8946 6874
Faks: +603 - 8946 6973
Emel: norazak@upm.edu.my

Orcid Google Scholar | Researchgate

Prof. Dr. Zanariah Abdul Majid
Penyelidik Bersekutu
Bidang: Analisis Berangka
Tel: +603 - 8946 6874
Faks: +603 - 8946 6973
Emel: am_zana@upm.edu.my

Google Scholar | Researchgate

Prof. Dr. Fudziah Ismail
Penyelidik Bersekutu
Bidang: Analisis Berangka
Tel: +603 - 8946 6821
Faks: +603 - 8946 6973
Emel: fudziah@upm.edu.my

Google Scholar | Researchgate

Prof. Dr. Mohamed Othman
Penyelidik Bersekutu
Bidang: Pengkomputeran Saintifik dan Pengkomputeran Selari
Tel: +603 - 8947 1707
Faks: +603 - 8946 6973
Emel: mothman@upm.edu.my

Google Scholar | Researchgate

Prof. Madya Dr. Zarina Bibi Ibrahim
Penyelidik Bersekutu
Bidang: Analisis Berangka
Tel: +603 - 8946 6861
Faks: +603 - 8946 6973
Emel: zarinabb@upm.edu.my

Google Scholar | Researchgate

Prof. Madya Dr. Rohaya Latip
Penyelidik Bersekutu
Bidang: Pengkomputeran Grid
Tel: +603 - 8947 1729
Faks: +603 - 8946 6973
Emel: rohayalt@upm.edu.my

Google Scholar | Researchgate

 

Prof. Madya Dr. Zainidin Eshkuvatov (Universiti Sains Islam Malaysia)
Penyelidik Bersekutu
Bidang: Analisis Berangka 
Tel: +606 - 798 8776
Faks: +603 - 8946 6973
Emel: zainidin@usim.edu.my

Google Scholar | Researchgate

Dr. Nor Asilah Wati Abdul Hamid
Penyelidik Bersekutu
Bidang: Pengkomputeran Berprestasi Tinggi
Tel: +603 - 8947 1749
Faks: +603 - 8946 6973
Emel: asila@upm.edu.my

Google Scholar | Researchgate

Dr. Siti Suzilliana Putri Mohamed Isa
Penyelidik Bersekutu
Bidang: Dinamik Bendalir
Tel: +603 - 8946 6997
Faks: +603 - 8946 6973
Emel: ctsuzilliana@upm.edu.my

Google Scholar | Researchgate

Dr. Mai Zurwatul Ahlam Mohd Jaffar
Penyelidik Bersekutu
Bidang: Biologi Bermatematik
Tel: +603 - 8946 6826
Faks: +603 - 8946 6973
Emel: mai@upm.edu.my

Google Scholar | Researchgate

Dr. Norhasimah Mahiddin
Penyelidik Bersekutu
Bidang: Biologi Bermatematik dan Komputasi
Tel: +603 - 8946 7265
Faks: +603 - 8946 6973
Emel:

Google Scholar | Researchgate

 

Dr. Mohammad Hassan Abdul Sathar
Penyelidik Bersekutu
Bidang: Analisis Berangka
Tel: +603 - 8946 6911
Faks: +603 - 8946 6973
Emel: mohdhassan@upm.edu.my

Google Scholar | Researchgate

 

Dr. Ahmad Fadly Nurullah Rasedee (Universiti Sains Islam Malaysia)
Penyelidik Bersekutu
Bidang: Analisis Berangka, Matematik Kejuruteraan
Tel: +606 - 797 8734
Faks: +603 - 8946 6973
Emel: fadlynurullah@usim.edu.my

Google Scholar | Researchgate

 

Program: Fizik Bermatematik dan Kejuruteraan 

Dr. Chan Kar Tim
Ketua Program

Bidang: Fizik Bermatematik
Tel: +603 - 8946 6844
Faks: +603 - 8946 6973
Emel: chankt@upm.edu.my

Google Scholar Researchgate

Prof. Madya Dr. Hishamuddin Zainuddin
Timbalan Pengarah
Bidang: Teori Kuantum dan Kosmologi
Tel: +603 - 8946 6873
Faks: +603 - 8946 6973
Emel: hisham@upm.edu.my

Google Scholar | Researchgate

Prof. Madya Dr. Nik Mohd. Asri Nik Long
Penyelidik Bersekutu
Bidang: Mekanik Rekahan
Tel: +603 - 8946 6811/6863
Faks: +603 - 8946 6973
Emel: nmasri@upm.edu.my

Google Scholar | Researchgate

Prof. Dr. Abdul Halim Shaari
Penyelidik Bersekutu
Bidang: Superkonduktor
Tel: +603 - 8946 6648
Faks: +603 - 8946 6973
Emel: ahalim@upm.edu.my

Google Scholar | Researchgate

Prof. Madya Dr. Norihan Md. Arifin
Penyelidik Bersekutu
Bidang: Mekanik Bendalir dan Pengaliran Haba
Tel: +603 - 8946 7939
Faks: +603 - 8946 6973
Emel: norihana@upm.edu.my

Google Scholar | Researchgate

Prof. Madya Dr. Zulkifly Abbas
Penyelidik Bersekutu
Bidang: Rambatan Gelombang
Tel: +603 - 8946 6646/6690
Faks: +603 - 8946 6973
Emel: za@upm.edu.my

Google Scholar | Researchgate

Prof. Madya Dr. Norfifah Bachok
Penyelidik Bersekutu
Bidang: Dinamik Bendalir
Tel: +603 - 8946 6849
Faks: +603 - 8946 6973
Emel: norfifah@upm.edu.my

Google Scholar | Researchgate

 

Prof. Madya Dr. Anvarjon Akhmedov (Universiti Malaysia Pahang)
Penyelidik Bersekutu
Bidang: Fizik Bermatematik
Tel: +609 - 549 2234
Faks: +603 - 8946 6973
Emel: anvarjon@ump.edu.my

Google Scholar | Researchgate

 

Prof. Madya Dr. Jesni Shamsul Shaari (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia-Kampus Kuantan)
Penyelidik Bersekutu
Bidang: Kuantum Komputasi, Kuantum Kriptografi
Tel: +609 - 570 5161
Faks: +603 - 8946 6973
Emel: jesni@iium.edu.my

Google Scholar | Researchgate

Dr. Fadzilah Md Ali
Penyelidik Bersekutu
Bidang: Mekanik Bendalir
Tel: +603 - 8946 6843
Faks: +603 - 8946 6973
Emel: fadzilahma@upm.edu.my

Google Scholar | Researchgate

Dr. Nurisya Mohd Shah
Penyelidik Bersekutu
Bidang: Fizik Bermatematik
Tel: +603 - 8946 6669
Faks: +603 - 8946 6973
Emel: risya@upm.edu.my

Google Scholar | Researchgate

Dr. Nor Fadzillah Mohd Mokhtar
Penyelidik Bersekutu
Bidang: Mekanik Bendalir 
Tel: +603 - 8946 8431
Faks: +603 - 8946 6973
Emel: nor_fadzillah@upm.edu.my

Google Scholar Researchgate


 

 

 

 

 

Kemaskini:: 12/06/2018

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769-6878
03-8946-6973
B1566464563