Direktori Penyelidik | INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
» LABORATORI » Laboratori Kriptografi, Analisis dan Struktur » Direktori Penyelidik

Direktori Penyelidik

Penyelidik Bersekutu


 

Prof. Dr. Adem Kilicman

Bidang: Analisis Fungsian dan Topologi
Tel: +603.9769.6813
Emel: akilic@upm.edu.my

Pautan:
Scopus | Google Scholar | ResearchGate


 

Prof. Madya Dr. Siti Hasana Sapar

Bidang: Teori Nombor
Tel: +603.9769.8456
Emel: sitihas@upm.edu.my

Pautan:
Scopus | Google Scholar | ResearchGate


 

Prof. Madya. Dr. Sharifah Kartini Said Husain

Bidang: Algebra dan Teori Graf
Tel: +603.9769.6857
Emel: kartini@upm.edu.my

Pautan: Scopus | Google Scholar | ResearchGate


 

Dr. Sharifah Md Yasin

Bidang: Kriptografi
Tel: +603.9769.1757
Emel: ifah@upm.edu.my

Pautan:
Scopus | Google Scholar | ResearchGate


 Tze Jin Wong  

Prof. Madya Dr. Wong Tze Jin

Bidang: Kriptografi
Tel: +6086.855834
Emel: w.tzejin@upm.edu.my

Pautan:
Scopus | Google Scholar | ResearchGate


 

INSPEM Affiliate


Staf | FAKULTI SAINS  

Prof. Dr. Muhammad Rezal  Dato' Kamel Ariffin

Bidang: Kriptografi/Sistem Dinamik Kalut
Tel: +603.9769.6838
Emel: rezal@upm.edu.my

Pautan :-
Scopus | Google Scholar | ResearchGate


Staf | FAKULTI SAINS  

Prof. Madya. Dr. Idham Arif Alias

Bidang: Teori Kumpulan
Tel: +603.8946.6868
Emel: idham_aa@upm.edu.my

Pautan:
Scopus | Google Scholar | ResearchGate


Staf | FACULTY OF SCIENCE  

Dr. Athirah Nawawi

Bidang: Teori Kumpulan
Tel: +603.8946.6844
Email: athirah@upm.edu.my

Pautan:
Scopus | Google Scholar | ResearchGate


Dr. Chan Kar Tim | FAKULTI SAINS  

Dr. Chan Kar Tim

Bidang: Quantization, Quantum Foundations, Mathematical Physics
Tel: +603.8946.7932
Emel: chankt@upm.edu.my

Pautan:
Scopus | Google Scholar | ResearchGate


ENTITI KAMI | PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN  

Dr. Muhammad Asyraf Asbullah

Bidang: Kriptografi Bermatematik, Teori Nombor Berkomputasi
Tel: +603.9769.6998
Emel: ma_asyraf@upm.edu.my

Pautan:
Scopus | Google Scholar | ResearchGate


 

Dr. Amir Hamzah Abd Ghafar

Bidang: Kriptografi Bermatematik, Teori Nombor Berkomputasi
Tel: +603.9769.6998
Emel: amir_hamzah@upm.edu.my

Pautan:
Scopus | Google Scholar | ResearchGate


 

Dr. Faridah Yunos

Bidang: Kriptografi Mathematik, Teori Nombor
Tel: +603.8946.6868
Emel: faridahy@upm.edu.my

Pautan:
Scopus | Google Scholar | ResearchGate


Kemaskini:: 03/08/2023 [zaharimahad]

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769-6878
00-0000-0000
SWMEAA~