Kumpulan Penyelidikan Etnomatematik Melayu (KUPELEMA) | INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
» LABORATORI » Laboratori Etnomatematik dan Didaktik » Kumpulan Penyelidikan Etnomatematik Melayu (KUPELEMA)

Kumpulan Penyelidikan Etnomatematik Melayu (KUPELEMA)

 

Manuskrip Melayu (MSS2219)
    Bahasa: Melayu
Aksara: Jawi
Lokasi: Perpustakaan Negara Malaysia
Jumlah Pipi: 45
Dokumen PenuhMSS2219
 
Manuskrip Melayu
    Bahasa: Melayu
Aksara: Jawi
Lokasi: Perpustakaan Negara Malaysia
Jumlah Pipi: 13
Dokumen PenuhManuskrip Melayu
 
Manuskrip Melayu (MSS423)
    Bahasa: Melayu
Aksara: Jawi
Lokasi: Perpustakaan Negara Malaysia
Jumlah Pipi: 145
Dokumen Penuh: MSS423
 
Manuskrip Melayu (MS1640)
    Bahasa: Melayu
Aksara: Jawi
Lokasi:
Jumlah Pipi: 2
Dokumen PenuhMS1640
 
Manuskrip Melayu (MSS1789)
    Bahasa: Melayu
Aksara: Jawi
Lokasi: Perpustakaan Negara Malaysia
Jumlah Pipi: 86
Dokumen PenuhMSS1789
 
Manuskrip Melayu (MSS1566)
    Bahasa: Melayu
Aksara: Jawi
Lokasi: Perpustakaan Negara Malaysia
Jumlah Pipi: 61
Dokumen PenuhMSS1566
 
Manuskrip Melayu (MSS1543)
    Bahasa: Melayu
Aksara: Jawi
Lokasi: Perpustakaan Negara Malaysia
Jumlah Pipi: 19
Dokumen PenuhMSS1543
 
Manuskrip Melayu (MS1812)
    Bahasa: Melayu
Aksara: Jawi
Lokasi: Perpustakaan Negara Malaysia
Jumlah Pipi: 54
Dokumen PenuhMS1812
 
Manuskrip Melayu (MSS1864)
    Bahasa: Melayu
Aksara: Jawi
Lokasi: Perpustakaan Negara Malaysia
Jumlah Pipi: 71
Dokumen PenuhMSS1864
 
Manuskrip Melayu (MS621)
    Bahasa: Melayu
Aksara: Jawi
Lokasi: Perpustakaan Negara Malaysia
Jumlah Pipi: 16
Dokumen PenuhMS621
 
Manuskrip Melayu (MSS812)
    Bahasa: Melayu
Aksara: Jawi
Lokasi: Perpustakaan Negara Malaysia
Jumlah Pipi: 28
Dokumen PenuhMSS812
     
Manuskrip Melayu (MSS1489)
    Bahasa: Melayu
Aksara: Jawi
Lokasi: Perpustakaan Negara Malaysia
Jumlah Pipi: 16
Dokumen PenuhMSS1489
     
Manuskrip Melayu (MSS1656)
    Bahasa: Melayu
Aksara: Jawi
Lokasi: Perpustakaan Negara Malaysia
Jumlah Pipi: 76
Dokumen PenuhMSS1656
     
Manuskrip Melayu (MSS1514)
    Bahasa: Melayu
Aksara: Jawi
Lokasi: Perpustakaan Negara Malaysia
Jumlah Pipi: 43
Dokumen PenuhMSS1514
     
Manuskrip Melayu (MSS1513)  
    Bahasa: Melayu
Aksara: Jawi
Lokasi: Perpustakaan Negara Malaysia
Jumlah Pipi: 39
Dokumen PenuhMSS1513
     
Manuskrip Melayu (MSS1605)  
    Bahasa: Melayu
Aksara: Jawi
Lokasi: Perpustakaan Negara Malaysia
Jumlah Pipi: 64
Dokumen PenuhMSS1605
     
Manuskrip Melayu (MSS1479)  
    Bahasa: Melayu
Aksara: Jawi
Lokasi: Perpustakaan Negara Malaysia
Jumlah Pipi: 20
Dokumen PenuhMSS1479
     
Manuskrip Melayu (MS505)  
    Bahasa: Melayu
Aksara: Jawi
Lokasi: Perpustakaan Negara Malaysia
Jumlah Pipi: 106
Dokumen PenuhMS505
     
Manuskrip Melayu (MS791)  
    Bahasa: Melayu
Aksara: Jawi
Lokasi: Perpustakaan Negara Malaysia
Jumlah Pipi: 11
Dokumen PenuhMS791
     
Manuskrip Melayu (MS781(2)) 
    Bahasa: Melayu
Aksara: Jawi
Lokasi: Perpustakaan Negara Malaysia
Jumlah Pipi: 8
Dokumen PenuhMS781(2)
     
Manuskrip Melayu (MS781) 
    Bahasa: Melayu
Aksara: Jawi
Lokasi: Perpustakaan Negara Malaysia
Jumlah Pipi: 113
Dokumen PenuhMS781
     
Manuskrip Melayu (MS147) 
    Bahasa: Melayu
Aksara: Jawi
Lokasi: Perpustakaan Negara Malaysia
Jumlah Pipi: 35
Dokumen PenuhMS147
     
Manuskrip Melayu (MS1659) 
    Bahasa: Melayu
Aksara: Jawi
Lokasi: Perpustakaan Negara Malaysia
Jumlah Pipi: 160
Dokumen PenuhMS1659
     
Manuskrip Melayu Acheh (MSAC3) 
    Bahasa: Melayu & Arab
Aksara: Jawi
Lokasi: Zawiyah Tanoh Abe, Seulimeum, Aceh Besar
Jumlah Pipi: 47
Dokumen Penuh: MSAC3
     
Manuskrip Melayu Acheh (MSAC2) 
    Bahasa: Melayu & Arab
Aksara: Jawi
Lokasi: Zawiyah Tanoh Abe, Seulimeum, Aceh Besar
Jumlah Pipi: 374
Dokumen Penuh: MSAC2-1, MSAC2-2, MSAC2-3, MSAC2-4
     
Manuskrip Melayu Acheh (MSAC1)
    Bahasa: Melayu & Arab
Aksara: Jawi
Lokasi: Zawiyah Tanoh Abe, Seulimeum, Aceh Besar
Jumlah Pipi: 147
Dokumen Penuh: MSAC1
     
Manuskrip Melayu Champa (MSCM7)
    Bahasa: Cham
Aksara: Cham
Lokasi:Kampong Chhnang, Kemboja
Jumlah Pipi: 180
Dokumen Penuh: MSCM7
     
Manuskrip Melayu Champa (MSCM6)
    Bahasa: Arab
Aksara: Arab
Lokasi:Kampong Chhnang, Kemboja
Jenis : Skrol (Khutbah)
Dokumen PenuhMSCM6
     
Manuskrip Melayu Champa (MSCM5)
   

Bahasa: Arab & dihujung teks ada sedikit bahasa Cham
Aksara: Arab & dihujung teks ada sedikit aksara Cham
Lokasi : Kampong Chhnang, Kemboja
Jenis : Skrol (Khutbah)
Dokumen PenuhMSCM5

     
Manuskrip Melayu Champa (MSCM4)
    Bahasa: Arab
Aksara: Arab
Lokasi : Kampong Chhnang, Kemboja
Jenis: Skrol (Khutbah)
Dokumen PenuhMSCM4
     
Manuskrip Melayu (MSS3)
    Bahasa: Arab
Aksara: Arab
Lokasi : Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Nilam Puri, Kelantan
Jumlah Pipi: 60
Dokumen Penuh: MSS3
     
Manuskrip Melayu (MSS12)
   

Bahasa: Arab
Aksara: Arab
Lokasi : Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Nilam Puri, Kelantan
Jumlah Pipi: 80
Dokumen Penuh: MSS12

     
Manuskrip Melayu Champa (MSCM3)
    Bahasa: Cham
Aksara: Cham
Lokasi : Kampong Oudong di wilayah Prey Pih, Kemboja
Jumlah Pipi: 96
Dokumen Penuh: MSCM3
     
Manuskrip Melayu Champa (MSCM2)
    Bahasa: Cham
Aksara: Cham
Lokasi : Kampong Oudong di wilayah Prey Pih, Kemboja
Jumlah Pipi: 59
Dokumen Penuh: MSCM2
     
Manuskrip Melayu Champa (MSCM1)
    Bahasa: Cham
Aksara: Cham
Lokasi : Kampong Oudong di wilayah Prey Pih, Kemboja
Jumlah Pipi: 70
Dokumen Penuh: MSCM1

 

Kemaskini:: 08/04/2021 [noorizzati]

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769-6878
00-0000-0000
SWMJJA5~