Skim Geran Universiti Penyelidikan (RUGS) | INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
» PENYELIDIKAN » Geran Penyelidikan » Skim Geran Universiti Penyelidikan (RUGS)

Skim Geran Universiti Penyelidikan (RUGS)

Skim Geran Universiti Penyelidikan (RUGS) adalah geran penyelidikan daripada peruntukan khas Universiti Penyelidikan atau dana RU. Pembiayaan geran ini merupakan inisiatif dari pihak Pengurusan Universiti untuk memenuhi keperluan Key Performance Index (KPI) Universiti Penyelidikan iaitu untuk menjana penerbitan jurnal berimpak tinggi,untuk menghasilkan jurnal berwasit, untuk menerbitkan buku atau bab dalam buku, untuk mengkomersilkan produk atau memudahkan permohononan paten, untuk meningkatkan bilangan pelajar siswazah yang bergraduat, untuk meningkatkan bilangan penyelidik utama (principal investigator) dan merapatkan jurang antara penemuan penyelidikan dan pengkomersilan


Senarai Skim Geran Universiti Penyelidikan (RUGS)


Kemaskini:: 10/03/2014 [amir_peli]

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769-6878
00-0000-0000
SXDDAAB~