Malaysian Journal Of Mathematical Sciences (MJMS) | INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
» PENYELIDIKAN » Penerbitan » Malaysian Journal of Mathematical Sciences (MJMS)

Malaysian Journal of Mathematical Sciences (MJMS)

Malaysia Journal of Mathematical Sciences (MJMS)

Malaysian Journal of Mathematical Sciences (MJMS) memuatkan makalah penyelidikan asli dan makalah sorotan dalam sains bermatematik meliputi topik (tetapi tidak terhad kepada) teori matematik, matematik gunaan, statistik, matematik industri, biomatematik, pendidikan matematik dan sejarah matematik. Jurnal ini diterbit dua kali setahun pada bulan Januari dan Julai oleh Institut Penyelidikan Matematik, Universiti Putra Malaysia.

Malaysian Journal of Mathematical Sciences telah diindeks dan dimasukkan abstrak dalam pangkalan data SCOPUS. Untuk butiran lanjut, sila rujuk di laman web jurnal di

http://einspem.upm.edu.my/journal.

Manuskrip hendaklah dihantar kepada:

Ketua Editor
Malaysian Journal of Mathematical Sciences
Institut Penyelidikan Matematik
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM, Serdang, Selangor
Tel : +603-8946 6872/8910
Faks : +603-8946 6973
E-mel: mjms.upm@gmail.com
Laman Web: http://einspem.upm.edu.my/journal.

Kemaskini:: 09/10/2013

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769-6878
03-8946-6973
B1566732423