SEMINAR MINGGUAN | INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
» SEMINAR MINGGUAN

SEMINAR MINGGUAN

Seminar mingguan INSPEM merupakan suatu tradisi sejak 7 Ogos 2002. Seminar pertama telah diberi oleh Pengarah INSPEM pada ketika itu, Prof. Dr. Kamel Ariffin Mohd Atan bertajuk Hasil Tambah Eksponen - satu tinjauan umum (On the exponential  sums - a survey). Sejak itu, siri seminar ini telah diadakan setiap minggu (khususnya pada sebelah petang hari Jumaat) oleh penyelidik dari dalam dan luar Malaysia.

BWDbFAs:05:38