Penyelidik | INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
» PENYELIDIKAN » Penyelidik

Penyelidik

Penyelidik di INSPEM turut terdiri daripada Penyelidik Bersekutu. Mereka merupakan ahli akademik yang dilantik dari INSPEM, UPM. Selain itu, INSPEM juga melantik Felo Penyelidik dan Pasca Kedoktoran melalui dana Universiti Putra Malaysia.

Kemaskini:: 14/08/2020 [noorizzati]

PERKONGSIAN MEDIA

SXDDAAM~