STRUKTUR ORGANISASI | INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK

» STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI

INSPEM mempunyai empat buat laboratori penyelidikan dan sebuah laboratori perkhidmatan. Bagi memastikan perjalanan INSPEM berlangsung dengan lancar, ianya memerlukan organisasi yang tersusun.

Pautan Carta Organisasi

BWDbGA:06:09