PERKHIDMATAN | INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
» PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN

INSPEM Menyediakan Pelbagai Kemudahan Khusus Untuk
Para Pelanggannya. Kemudahan-kemudahan Yang
Disediakan Termasuklah Khidmat Pakar Penyelidiknya,
Ruang Menelaah Untuk Setiap Orang Mahasiswanya ,
Komputer, Makmal Komputer dan Sebagainya

Seksyen Perkhidmatan Pengkomputeran Prestasi Tinggi (HPCS) telah ditubuhkan pada bulan Julai, 2011...selanjutnya...
Laboratori Perkhidmatan Statistik dan Komputasi bermatlamat untuk menawarkan kepakaran atau...selanjutnya...
Borang Kadar Sewa Bilik / Makmal Komputer...selanjutnya...
Laboratori Perkhidmatan Statistik dan Komputasi menawarkan seminar dan latihan kepada semua...selanjutnya...
SXDDBAo~