JARINGAN | INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
» JARINGAN

JARINGAN

Membina Hubungan Strategik dan Kerjasama
Antara Universiti Dengan Rakan Kerjasama di Dalam
dan Luar Negara Merupakan Inisiatif Universiti
Untuk Berkongsi Pengalaman Dalam
Bidang Penyelidikan, Pengajaran dan
Perkhidmatan Profesional.

BWDbGA3:06:34