DOKUMEN | INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
» DOKUMEN

DOKUMEN

frgsbm1
1
FRGS_BM1

penerbitan2014
2
pen_bm

rumusan
3
rumbm
4
sumbm

GPbm
5
GP_BM
6
GP_BI

frgmbm
7
FRGS_BM

Grid Akademik
8
GRID Akademik

Pengiktirafan dari European Mathematical Society (EMS)
9
Pengiktirafan dari European Mathematical Society (EMS)

Pendaftaran PUTRAGRID
10
Pendaftaran PUTRAGRID

Pendaftaran INSPEM HPC
11
BorangHPC

Exploratory Research Grant Scheme ( ERGS )
12
Exploratory Research Grant Scheme ( ERGS )
13
Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS)
14
Fundamental Research Grant Scheme (FRGS )
15
gpbm
16
gpbi
17
rugsbm
18
rugsbi
19
irpabm
20
irpabi
21
prgsbm
22
prgsbi
23
sfbm
24
sfbi
25
sukanbm
26
sukanbi
27
angkabm
28
angkabi

Template Panduan pengguna untuk UPM Thesis
29
Template Panduan pengguna untuk UPM Thesis

Sewa
30
Sewaan
INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769-6878
03-8946-6973
B1566648017