Sarjana Pelawat | INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
» PENYELIDIKAN » Sarjana Pelawat

Sarjana Pelawat

Sarjana Pelawat merupakan individu atau delegasi dari institusi dalam/luar negara yang mengadakan lawatan rasmi ke INSPEM, UPM. Tujuan lawatan adalah untuk meningkatkan hubungan dua hala menerusi kerjasama dalam bidang akademik seperti mobiliti pelajar, latihan profesional, program pengajian, penyelidikan, penganjuran seminar, bengkel dan persidangan dan lain-lain aktiviti yang bermanfaat.

Kemaskini:: 17/08/2020 [noorizzati]

PERKONGSIAN MEDIA

SXDDAAs~