Laboratori Kriptografi, Analisis Dan Struktur | INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK
» LABORATORI » Laboratori Kriptografi, Analisis dan Struktur

Laboratori Kriptografi, Analisis dan Struktur

Laboratori Matematik Teori telah ditubuhkan di bawah Institut Penyelidikan Matematik (INSPEM) pada 1 April 2002 dan setelah penstrukturan INSPEM pada 2011, laboratori dikenali sebagai Laboratori Kriptografi, Analisis dan Struktur. Matlamat utama laboratori ini adalah untuk mewujudkan lebih ramai penyelidik dalam “interdisciplinary” dan “high-end” di dalam bidang-bidang matematik teori dan yang berkaitan.

Program Penyelidikan di bawah laboratori ini adalah:

  1. Kriptografi dan Teori Nombor Berkomputasi
  2. Teori Algebra Berstruktur
  3. Analisis Fungsian dan Topologi

Kemaskini:: 06/05/2021 [noorizzati]

PERKONGSIAN MEDIA

SXDCXAC~